Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2019 18:49

Chưa qua nắng hạ đã sang ngâu
Rả rích ngày đêm khiến dạ sầu
Lướt thướt hạt to khơi nỗi nhớ
Lưa thưa giọt nhỏ gợi niềm đau
Xa xôi vạn dặm mong thông bến
Cách biệt đôi nơi ước nối cầu
Suốt tháng quanh năm mưa chẳng ngớt
Chắc rằng Ngưu Chức vẫn xa nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]