24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ, 139 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (86 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 01/08/2019 20:32 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/03/2022 21:52 bởi hongha83
Phạm Thuý Lan (1945-) là nhà báo, nhà thơ và dịch giả, quê ở Nam Định, hiện sống ở Hà Nội. Bà là phó chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Phạm Đạo Phú. Là kỹ sư nông nghiệp, cử nhân kinh tế, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội (2021)

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2018)
- Nắng quái (thơ Đường luật, NXB Hội nhà văn, 2019)
- Thuật hoài (thơ dịch danh nhân họ Phạm, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Thăng Long hoài cổ (thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Người họ Phạm (tản văn, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bạch Đằng giang (Tùng Thiện Vương)
  3
 2. Bạch Hà dịch trung thu (Phạm Hy Lượng)
  1
 3. Bắc sứ ngẫu thành (Phạm Tông Mại)
  6
  - bài dịch 2
 4. Bi thu (Phạm Quý Thích)
  1
 5. Cách mệnh tiên cách tâm (Hồ Chí Minh)
  2
 6. Cảm tác (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 7. Canh Dần thanh minh (Nguyễn Khuyến)
  4
 8. Cảnh học (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 9. Câu Lậu sơn Tây Phương tự (Nguyễn Án)
  1
 10. Chu trung độc toạ (Phạm Quý Thích)
  5
 11. Chu trung ngẫu vịnh (Phan Huy Chú)
  2
 12. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 5 (Phạm Thận Duật)
  2
 13. Cửu nguyệt sơ ngũ hàn bất thành mị trung dạ khởi toạ chí đán thư thử (Phạm Phú Thứ)
  1
 14. Dạ bạc Kim Lăng thành (Nguyễn Trung Ngạn)
  9
 15. Dạ lan thính vũ (Phạm Quý Thích)
  2
 16. Dạ phiếm đối nguyệt (Phạm Nguyễn Du)
  2
 17. Diên Hựu tự Nhất trụ tự • 一柱寺 (Huyền Quang thiền sư)
  8
 18. Du Phật Tích sơn ngẫu đề (Phạm Sư Mạnh)
  5
 19. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 1 (Phạm Quý Thích)
  5
 20. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 2 (Phạm Quý Thích)
  3
 21. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 4 (Phạm Quý Thích)
  4
 22. Du Xích Bích sơn (Phạm Khiêm Ích)
  1
 23. Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ)
  9
 24. Đáp huề tửu khất thi (Phùng Khắc Khoan)
  3
 25. Đăng Thiên Kỳ sơn lưu đề kỳ 1 (Phạm Sư Mạnh)
  5
 26. Đăng Trấn Vũ quán môn lâu (Tùng Thiện Vương)
  7
 27. Đề ẩn giả sở cư hoạ vận (Phạm Tông Mại)
  5
 28. Đề Báo Thiên tháp (Phạm Sư Mạnh)
  7
 29. Đề Đông Triều Hoa Nham (Phạm Sư Mạnh)
  5
 30. Đề Mục Thận miếu (Nguyễn Án)
  5
 31. Đề Tây hồ (Vũ Tông Phan)
  3
 32. Điệu thân tây vọng (Phạm Nhữ Dực)
  3
 33. Đoan ngọ (Phạm Nhữ Dực)
  3
 34. Độc thán (Nguyễn Khuyến)
  5
 35. Đối nguyệt (Hồ Chí Minh)
  5
 36. Đông Cứu sơn (Lê Quý Đôn)
  6
 37. Gia hương vịnh (Phạm Đình Kính)
  2
 38. Giang thôn xuân hứng (Phạm Quý Thích)
  1
 39. Giang trung dạ cảnh (Phạm Tông Ngộ)
  6
  - bài dịch 2
 40. Giang vũ vọng hoa (Thôi Đồ)
  8
 41. Giới ẩm tửu (Phạm Văn Nghị (I))
  1
 42. Hạ di cư (Phạm Nhữ Dực)
  2
 43. Hà Khẩu thu đăng (Đỗ Lệnh Do)
  1
 44. Hạnh đàn (Phạm Nhữ Dực)
  3
 45. Hỉ đệ ngẫu lai tự Tứ Kỳ (Nguyễn Hành)
  4
 46. Hiếu (Phùng Khắc Khoan)
  1
 47. Hỗ giá chinh Thuận Hoá kỷ hành - Chương Dương hoài cổ (Phạm Công Trứ (I))
  1
 48. Hỗ giá chinh Thuận Hoá kỷ hành - Nhị hà hoàn chu (Phạm Công Trứ (I))
  1
 49. Hỗ giá chinh Thuận Hoá kỷ hành - Thần Phù sơn (Phạm Công Trứ (I))
  1
 50. Khuất Nguyên (Phạm Lam Anh)
  2
 51. Khuê oán (Trần Nhân Tông)
  10
 52. Khuê tình (Lý Đoan)
  3
 53. Kinh Kha (Phạm Lam Anh)
  1
 54. Kỳ 05 - Đề Ngọc Sơn (Vũ Tông Phan)
  3
 55. Kỳ 14 - Đề Đống Đa (Vũ Tông Phan)
  3
 56. Kỷ mộng (Tùng Thiện Vương)
  6
 57. Lão ông đăng sơn (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 58. Lâm chung thị ý (Phạm Tông Mại)
  6
 59. Lập đông (Phạm Quý Thích)
  1
 60. Lập xuân (Phạm Nhữ Dực)
  2
 61. Mao trai khiển hoài (Phạm Nhữ Dực)
  2
 62. Mộng khởi (Vũ Tông Phan)
  3
 63. Nam phong vịnh (Nguyễn Hành)
  1
 64. Ngẫu thành (Phạm Đình Hổ)
  4
 65. Ngẫu thành (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 66. Ngoạn sơ nguyệt (Lạc Tân Vương)
  4
 67. Nguyên nhật chí hỷ (Phạm Thận Duật)
  3
 68. Ngự chế đại giá thượng kinh chu trú ư Thuý Ái châu (Lê Thánh Tông)
  1
 69. Ngự chế hạnh Kiến Thuỵ đường ngẫu thành (Lê Thánh Tông)
  2
 70. Ngự chế kỳ khí thi (Lê Thánh Tông)
  3
 71. Ngự chế Quang Đức điện thượng bái yết lễ chung tư cảm chi gian nga thành tứ vận (Lê Thánh Tông)
  2
 72. Ngự chế Thiên Vực giang hiểu phát (Lê Thánh Tông)
  2
 73. Nhàn cư đề thuỷ mặc trướng tử tiểu cảnh (Phạm Tông Mại)
  6
 74. Nhạn tự (Phạm Nhân Khanh)
  4
 75. Ninh Công thành (Nguyễn Du)
  6
 76. Ô Giang Hạng Vũ miếu (Phạm Sư Mạnh)
  5
 77. Phật Tích liên trì (Phạm Nhân Khanh)
  4
 78. Phỏng tăng (Phạm Tông Mại)
  6
 79. Phong Thuỷ đình quan ngư (Phạm Nhữ Dực)
  2
 80. Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn Lăng cảm thành” (Phạm Đạo Phú)
  2
 81. Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường” (Nguyễn Xung Xác)
  2
 82. Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường” (Phạm Đạo Phú)
  1
 83. Phụng hoạ ngự chế “Kỷ Mão nguyên nhật” (Phạm Thận Duật)
  2
 84. Phụng hoạ ngự chế “Quang Đức điện thượng cảm thành” (Phạm Đạo Phú)
  2
 85. Phụng hoạ ngự chế “Quân đạo” (Phạm Cẩn Trực)
  1
 86. Phụng hoạ ngự chế “Thiên Vực giang hiểu phát” (Phạm Đạo Phú)
  2
 87. Phụng hoạ ngự chế “Trú Thuý Ái châu” (Phạm Đạo Phú)
  4
 88. Quá Kim Liên tự (Phạm Đình Hổ)
  2
 89. Quá Minh nhân cố thành (Vũ Tông Phan)
  3
 90. Quá Nguyễn Nhược Trứ cố cư hữu cảm (Nguyễn Thượng Hiền)
  7
 91. Quá Ninh công cổ luỹ (Hà Tông Quyền)
  2
 92. Quá thiết thụ lâm (Phùng Khắc Khoan)
  1
 93. Quá Tiêu Tương (Phạm Sư Mạnh)
  5
 94. Quế (Phạm Công Trứ (I))
  1
 95. Quy cố viên hương (Phạm Đình Hổ)
  2
 96. Sơn gia (Trương Kế)
  6
 97. Sơn tự vãn chung (Phạm Đình Hổ)
  4
 98. Tạ Lưỡng Quảng tổng đốc Khổng công kỳ 1 (Phạm Khiêm Ích)
  2
 99. Tam Thanh động (Phạm Sư Mạnh)
  5
 100. Tảo xuân dã vọng (Vương Bột)
  5
 101. Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt (Phạm Nhữ Dực)
  3
 102. Tân trúc (Phạm Nhân Khanh)
  5
 103. Tân xuân kỳ 1 (Phạm Nguyễn Du)
  2
 104. Thăng Long hoài cổ (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 105. Thất tịch (II) (Phạm Nhân Khanh)
  4
 106. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật (Phạm Nguyễn Du)
  2
 107. Thu dạ (Phạm Nhân Khanh)
  5
 108. Thu dạ (II) (Hồ Chí Minh)
  5
 109. Thu dạ tức sự (Phạm Tông Ngộ)
  5
 110. Thu giang ngẫu hứng (Phạm Quý Thích)
  1
 111. Thủ tuế (Phạm Nhân Khanh)
  5
 112. Thu vũ (Hà Tông Quyền)
  2
 113. Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão)
  24
 114. Thuý Sơn cúc (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 115. Thứ hữu nhân vận (Phạm Khiêm Bính)
  1
 116. Thượng tướng từ (Phạm Quý Thích)
  2
 117. Tiền đường ngoạn nguyệt (Vũ Tông Phan)
  3
 118. Tiễn thập nhị tham tụng Kiều quận công Nguyễn Công Thái trí sĩ (Phạm Đình Trọng)
  2
 119. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ (Phạm Nguyễn Du)
  2
 120. Trường Tín cung kỳ 1 (Hoàng Đức Lương)
  1
 121. Trường Tín cung kỳ 2 (Hoàng Đức Lương)
  1
 122. Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Đỗ Nhuận)
  4
 123. Tứ nguyệt thập ngũ nhật cảm tác (Hoàng Nguyễn Thự)
  1
 124. Tửu điếm xuân du (Trịnh Hoài Đức)
  2
 125. Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương (Phạm Ngũ Lão)
  11
 126. Vãn trì ngư (Phạm Văn Nghị (I))
  2
 127. Vệ Linh sơn (Phạm Quý Thích)
  1
 128. Viễn phố quy phàm (Phạm Đình Hổ)
  3
 129. Vịnh Bạch Mã từ (Trần Bá Lãm)
  2
 130. Vịnh tiết phụ phong đài (Trần Bá Lãm)
  2
 131. Vịnh Trung Liệt miếu (Trần Bá Lãm)
  2
 132. Vịnh Vũ miếu (Trần Bá Lãm)
  2
 133. Vọng Hùng vương cố đô (Ninh Tốn)
  1
 134. Xã từ hữu hoài (Phạm Đình Hổ)
  3
 135. Xuân sơn minh mị (Cao Huy Diệu)
  1
 136. Xuân trú (Nguyễn Trung Ngạn)
  6
 137. Xuân yến (Đỗ Cận)
  5
 138. Yên Tử sơn am cư (Huyền Quang thiền sư)
  9
 139. Yết Nhạc vương từ (Phạm Hy Lượng)
  1