14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài thơ, 257 bài dịch
Tạo ngày 22/06/2008 03:02 bởi hongha83
Nhà thơ Hoài Anh tên khai sinh là Trần Trung Phương, sinh ngày 8-7-1938 tại Hà Nam. Tham gia kháng chiến chống Pháp từ khi còn rất nhỏ. Sau tháng Mười năm 1954, là cán bộ Phòng Văn nghệ và Nhà sáng tác Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, cán bộ biên tập Hội Văn nghệ Hà Nội. Sau 1975, cán bộ biên tập Xưởng phim Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, biên tập viên tuần báo Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm được tặng Giải thưởng của Hội Nhà Văn và Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Hiện nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:

Thơ:
- Dạ lan
- Từ hương đến mật
- 99=chín mươi chín ngọn
- Hoà mạng
- Tầng ngày

Truyện:
- Ngựa ông đã về
- Đuốc lá dừa
- Đầu gió
- Trăng…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Anh Vũ châu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 2. Bà Châu cổ tháp (Trịnh Hoài Đức)
  1
 3. Bạch Vân tuyền (Bạch Cư Dị)
  12
 4. Bài hát chèo đò Barcarolle (Théophile Gautier)
  2
 5. Ballade về các nàng ngày xưa Ballade des dames du temps jadis (François Villon)
  1
 6. Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 7. Bệnh hậu sở ký (Trịnh Hoài Đức)
  1
 8. Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký (Trịnh Hoài Đức)
  1
 9. Bi ca Elégie (Albert Samain)
  1
 10. Cấn Trai đề bích (Trịnh Hoài Đức)
  1
 11. Cầu Mirabeau Le pont Mirabeau (Guillaume Apollinaire)
  14
 12. Chăm chú nhìn (Cố Thành)
  1
 13. Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong (Trịnh Hoài Đức)
  1
 14. Chỉ một ống sậy con cũng đủ (Đoản ca) Un petit roseau m'a suffi (Odelette) (Henri de Régnier)
  1
 15. Chí Thuỷ Biện thôn (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 16. Chiết liễu chi (Thi Kiên Ngô)
  2
 17. Chú bé lạc quan Le petit optimiste (Jean Tardieu)
  2
 18. Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 19. Củng Cực lâu đối vũ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 20. Cửu cư Chân Lạp kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 21. Cửu cư Chân Lạp kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 22. Dạ khởi (Trịnh Hoài Đức)
  1
 23. Dạ toạ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 24. Dạ toạ (Ngô Nhân Tĩnh)
  1
 25. Dấu ấn L’empreinte (Anna de Noailles)
  2
 26. Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn (Trịnh Hoài Đức)
  1
 27. Du Hải Chàng tự (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 28. Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân (Trịnh Hoài Đức)
  1
 29. Dự Nhượng kiều (Trịnh Hoài Đức)
  1
 30. Đá ngầm 礁石 (Ngải Thanh)
  1
 31. Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 32. Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 33. Đăng Hoàng Hạc lâu tác (Lê Quang Định)
  2
 34. Đăng Kim Kê nham (Lê Quang Định)
  2
 35. Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 36. Đăng Nhai Châu thành tác (Lý Đức Dụ)
  4
 37. Đăng Thê Hà sơn tự (Trịnh Hoài Đức)
  1
 38. Đăng Trường Sa Củng Cực lâu lưu đề (Trịnh Hoài Đức)
  1
 39. Đề Chu Thẩm tự bích sơn thuỷ hoạ (Liễu Công Quyền)
  4
 40. Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán (Trịnh Hoài Đức)
  1
 41. Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 42. Đề Hoàng Hạc lâu (Trịnh Hoài Đức)
  2
 43. Đề khắc Ngô Khê kính thạch (Trịnh Hoài Đức)
  2
 44. Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ (Đường Ôn Như)
  5
 45. Đề Nghi Câu dịch (Trịnh Hoài Đức)
  1
 46. Đề Ngô Khê tự (Lê Quang Định)
  2
 47. Đề Ngô Tùng Chu u cư (Trịnh Hoài Đức)
  1
 48. Đề Nhạc Dương lâu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 49. Đề Trần tướng quân miếu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 50. Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai (Trịnh Hoài Đức)
  1
 51. Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 52. Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 53. Điếu nữ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 54. Điệu Phạm Chung Cơ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 55. Đồ kinh Tân Trịnh khất thuỷ Vu Sơn gia lão phố nhân dĩ thi tạ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 56. Đồ trung thư sự (Trịnh Hoài Đức)
  1
 57. Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích (Trịnh Hoài Đức)
  1
 58. Đôi ta đã chạm môi Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine (Victor Hugo)
  4
 59. Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 60. Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai (Trịnh Hoài Đức)
  1
 61. Đông tùng (Trịnh Hoài Đức)
  1
 62. Gia Định tam thập cảnh - Bình Thuỷ quy phàm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 63. Gia Định tam thập cảnh - Cẩm Đàm phân phái (Trịnh Hoài Đức)
  1
 64. Gia Định tam thập cảnh - Chiêu Thái tình yên (Trịnh Hoài Đức)
  1
 65. Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân (Trịnh Hoài Đức)
  2
 66. Gia Định tam thập cảnh - Gia Định kim thành (Trịnh Hoài Đức)
  1
 67. Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 68. Gia Định tam thập cảnh - Lại Úc quan lan (Trịnh Hoài Đức)
  1
 69. Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu (Trịnh Hoài Đức)
  2
 70. Gia Định tam thập cảnh - Long Hồ ẩn nguyệt (Trịnh Hoài Đức)
  1
 71. Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 72. Gia Định tam thập cảnh - Lộc động tiều ca (Trịnh Hoài Đức)
  1
 73. Gia Định tam thập cảnh - Mai khâu túc hạc (Trịnh Hoài Đức)
  2
 74. Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ (Trịnh Hoài Đức)
  2
 75. Gia Định tam thập cảnh - Ngao Châu mộ cảnh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 76. Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch (Trịnh Hoài Đức)
  2
 77. Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già (Trịnh Hoài Đức)
  1
 78. Gia Định tam thập cảnh - Quất xã táo ti (Trịnh Hoài Đức)
  1
 79. Gia Định tam thập cảnh - Quy Dữ vãn hà (Trịnh Hoài Đức)
  1
 80. Gia Định tam thập cảnh - Tắc Khái qua điền (Trịnh Hoài Đức)
  1
 81. Gia Định tam thập cảnh - Tân Châu thú cổ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 82. Gia Định tam thập cảnh - Tân Kinh thần mục (Trịnh Hoài Đức)
  1
 83. Gia Định tam thập cảnh - Tân Triều đãi độ (Trịnh Hoài Đức)
  2
 84. Gia Định tam thập cảnh - Thạch Hoả lưu quang (Trịnh Hoài Đức)
  2
 85. Gia Định tam thập cảnh - Thuỳ Vân quất phố (Trịnh Hoài Đức)
  1
 86. Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn (Trịnh Hoài Đức)
  2
 87. Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 88. Gia Định tam thập cảnh - Võng thị Ngư đăng (Trịnh Hoài Đức)
  1
 89. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 90. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 91. Giang thôn hiểu thị (Trịnh Hoài Đức)
  1
 92. Gió lạnh ban đêm Le vent froid de la nuit (Leconte de Lisle)
  1
 93. Gửi một ngôi sao không có (Cố Thành)
  1
 94. Hà Nam lộ trung lập thu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 95. Hành giang hiểu phiếm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 96. Hành quán khiển hứng (Trịnh Hoài Đức)
  1
 97. Hoạ (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 98. Hoa điền quán tẩu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 99. Hoạ Lê Tấn Trai binh bộ Thạch Cổ sơn thư viện nguyên vận (Trịnh Hoài Đức)
  1
 100. Hoà thanh của bốn nhóm linh hồn (Cố Thành)
  1
 101. Hoạ Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 102. Hoạ vân đồ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 103. Hoạ vân gian Diêu Kiến tú tài kiến tặng nguyên vận (Trịnh Hoài Đức)
  1
 104. Hoài nội (Trịnh Hoài Đức)
  2
 105. Hoàng hôn 黄昏 (Thư Đình)
  1
 106. Hoàng Pha lộ trung vãn hành (Trịnh Hoài Đức)
  1
 107. Hổ Môn quan dạ bạc (Trịnh Hoài Đức)
  1
 108. Huyền Đô quán đào hoa (Lưu Vũ Tích)
  17
 109. Hưởng hồ (Lê Quang Định)
  2
 110. Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 111. Hữu sở tư (Trịnh Hoài Đức)
  1
 112. Hựu thứ Cấn Trai vận (Lê Quang Định)
  2
 113. Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn (Trịnh Hoài Đức)
  2
 114. Khách chí bộ cổ vận (Trịnh Hoài Đức)
  1
 115. Khách trung tạp cảm kỳ 01 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 116. Khách trung tạp cảm kỳ 02 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 117. Khách trung tạp cảm kỳ 03 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 118. Khách trung tạp cảm kỳ 04 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 119. Khách trung tạp cảm kỳ 05 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 120. Khách trung tạp cảm kỳ 06 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 121. Khách trung tạp cảm kỳ 07 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 122. Khách trung tạp cảm kỳ 08 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 123. Khách trung tạp cảm kỳ 09 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 124. Khách trung tạp cảm kỳ 10 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 125. Khách trung tạp cảm kỳ 11 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 126. Khách trung tạp cảm kỳ 12 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 127. Khai Phong phủ hành quán lập thu bệnh trung ngâm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 128. Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 129. Khốc Hộ bộ thượng thư Mẫn Chính hầu Lê Quang Định (Trịnh Hoài Đức)
  1
 130. Khốc tiên phần (Lê Quang Định)
  2
 131. Khốc Trần Nam Lai (Trịnh Hoài Đức)
  1
 132. Không bao giờ nữa (I) Nevermore (I) (Paul Verlaine)
  4
 133. Kim ngân ngư kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 134. Kim ngân ngư kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 135. Kính trung mỹ nhân (Trịnh Hoài Đức)
  2
 136. Kinh tuyết (Lục Sướng)
  4
 137. Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành (Trịnh Hoài Đức)
  2
 138. Kỷ niệm Souvenir (Alphonse de Lamartine)
  2
 139. Lạc trung (Trịnh Hoài Đức)
  1
 140. Liễu chi từ kỳ 5 (Thành Ngạn Hùng)
  2
 141. Linh Dương giáp vọng phu thạch (Trịnh Hoài Đức)
  1
 142. Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 143. Loạn hậu quy (Trịnh Hoài Đức)
  1
 144. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 145. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 146. Lô giang tảo phiếm (Lê Quang Định)
  2
 147. Lô Từ đường dạ bạc (Trịnh Hoài Đức)
  1
 148. Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan (Trịnh Hoài Đức)
  1
 149. Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 150. Lữ thứ hoa triêu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 151. Lưu biệt Tiên thành chư hữu (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 152. Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên (Trịnh Hoài Đức)
  1
 153. Mãi hoa thanh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 154. Mãi thạch nghiễn (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 155. Manh kỹ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 156. Mặc Châu giang dạ bạc (Lê Quang Định)
  2
 157. Mắt Les yeux (Sully Prudhomme)
  2
 158. Một buổi sáng Un matin (Émile Verhaeren)
  1
 159. Một lối đi trong vườn Luxembourg Une allée du Luxembourg (Gérard de Nerval)
  4
 160. Mỹ nhân bệnh khởi (Trịnh Hoài Đức)
  1
 161. Mỹ nhân hiểu khởi (Trịnh Hoài Đức)
  1
 162. Mỹ nhân lý tranh (Trịnh Hoài Đức)
  1
 163. Nam mai (Trịnh Hoài Đức)
  1
 164. Nghi Câu dịch thất tịch (Trịnh Hoài Đức)
  1
 165. Nghịch điệu (70) Les contrerimes (LXX) (Paul-Jean Toulet)
  1
 166. Nghiệp trung (Trịnh Hoài Đức)
  1
 167. Ngũ Hiểm than (Trịnh Hoài Đức)
  1
 168. Nguyên đán khách Cao Miên quốc (Trịnh Hoài Đức)
  1
 169. Nguyên đán ngẫu thành (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 170. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 171. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 3 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 172. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 173. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 174. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 7 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 175. Những bông hồng của Saadi Les roses de Saadi (Marceline Desbordes-Valmore)
  4
 176. Phàm Du sơn (Trương Hựu Tân)
  3
 177. Phỏng Bùi Độn Am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 178. Phú đắc cúc thuỷ nguyệt tại thủ kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 179. Phú đắc cúc thuỷ nguyệt tại thủ kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 180. Quá Động Đình hồ hữu cảm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 181. Quá Hô Đà hà (Trịnh Hoài Đức)
  1
 182. Quá Linh Đinh dương hữu cảm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 183. Quế Lâm đông nhật vọng thỉnh phong chánh sứ Lê Quang Định Binh bộ thượng thư (Trịnh Hoài Đức)
  1
 184. Quế Lâm trừ dạ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 185. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 186. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 187. Sở trung (Trịnh Hoài Đức)
  1
 188. Sơn trung lưu khách (Trương Húc)
  7
 189. Sơn trung tặng Cảnh thập di Vi kiêm lưỡng tỉnh cố nhân (Tần Hệ)
  5
 190. Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm (Trịnh Hoài Đức)
  2
 191. Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề (Trịnh Hoài Đức)
  1
 192. Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài (Trịnh Hoài Đức)
  1
 193. Sứ quán dạ ngâm (Trịnh Hoài Đức)
  1
 194. Tái du Huyền Đô quán (Lưu Vũ Tích)
  15
 195. Tái độ Hoàng Hà (Trịnh Hoài Đức)
  1
 196. Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký (Trịnh Hoài Đức)
  1
 197. Tam nguyệt hối nhật tống khách (Thôi Lỗ)
  7
 198. Tàn tuyết (Trịnh Hoài Đức)
  1
 199. Tặng Andersen, tôn sư của tôi (Cố Thành)
  1
 200. Tặng biệt (Cố Thành)
  1
 201. Tặng Đông Quan huyện chánh đường Phạm Văn An (Trịnh Hoài Đức)
  1
 202. Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 203. Tặng Long Hưng tự Dưỡng Tuyền lão hoà thượng (Trịnh Hoài Đức)
  1
 204. Tặng tranh kỹ Ngũ Khanh (Lý Viễn)
  3
 205. Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao (Trịnh Hoài Đức)
  1
 206. Tế phong đài (Trịnh Hoài Đức)
  1
 207. Thạch Cổ sơn nạp lương (Trịnh Hoài Đức)
  1
 208. Thất đề (Tống Ung)
  4
 209. Thi (Ngô Nhân Tĩnh)
  1
 210. Thính vũ (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 211. Thơ ẩn ý Poème flou (Francis Carco)
  1
 212. Thời gian là một chữ biến The time they are a-changing (Bob Dylan)
  2
 213. Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 214. Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận (Trịnh Hoài Đức)
  1
 215. Thu nhật khách trung tác (Trịnh Hoài Đức)
  3
 216. Thuỷ liễu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 217. Thuyết tình ái kỳ 1 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 218. Thuyết tình ái kỳ 3 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 219. Thuyết tình ái kỳ 4 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 220. Thuyết tình ái kỳ 5 (Ngô Nhân Tĩnh)
  2
 221. Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư (Trịnh Hoài Đức)
  1
 222. Thương đệ tam tử Thiên Hoá (Trịnh Hoài Đức)
  1
 223. Thương nhân phụ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 224. Tiên thành lữ khứ kỳ 1 (Ngô Nhân Tĩnh)
  4
 225. Tiên thành lữ khứ kỳ 2 (Ngô Nhân Tĩnh)
  3
 226. Tiếng cây than (trích) La plainte du bois (extrait) (Jean Richepin)
  1
 227. Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 228. Tịnh đầu cúc (Trịnh Hoài Đức)
  1
 229. Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông (Trịnh Hoài Đức)
  1
 230. Trái tim hoang tàn Ruines du coeur (François Coppée)
  2
 231. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 232. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 233. Trò tạo dựng Le jeu de construction (Paul Éluard)
  2
 234. Trời tà Soleils couchants (Victor Hugo)
  2
 235. Túc Bạch Vân sơn tự (Trịnh Hoài Đức)
  1
 236. Tùng đào (Trịnh Hoài Đức)
  1
 237. Tự trào (Trịnh Hoài Đức)
  1
 238. Tương giang dạ phiếm (Hùng Nhụ Đăng)
  4
 239. Tương hành tạp vịnh - Hạo thử (Trịnh Hoài Đức)
  1
 240. Tương hành tạp vịnh - Nghịch lưu (Trịnh Hoài Đức)
  1
 241. Tương hành tạp vịnh - Quan lô từ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 242. Tương hành tạp vịnh - Văn địch (Trịnh Hoài Đức)
  2
 243. Vân (Chử Tái)
  4
 244. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 245. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  1
 246. Việt Trung hoài cổ (Trịnh Hoài Đức)
  1
 247. Vịnh Ngọc Hồ tự (Trần Bá Lãm)
  1
 248. Vịnh Nhị Trưng phu nhân từ (Trần Bá Lãm)
  3
 249. Vịnh tú chướng (Hồ Lệnh Năng)
  3
 250. Vô đề kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 251. Vô đề kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức)
  2
 252. Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến (Trịnh Hoài Đức)
  1
 253. Xa và gần 远和近 (Cố Thành)
  6
 254. Xác Sơn dạ phát (Trịnh Hoài Đức)
  1
 255. Xanh L’azur (Stéphane Mallarmé)
  1
 256. Xuân nhật án khởi (Trịnh Hoài Đức)
  2
 257. Xuân tứ (Hoàng Phủ Nhiễm)
  6