Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoài Anh (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/06/2009 19:13 bởi hongha83
Tống Ung 宋雍 (có bản chép 宋邕) không rõ năm sinh năm mất và hành trạng. Trong "Toàn Đường thi" còn lưu giữ hai bài thơ của ông là "Xuân nhật" 春日 (Ngày xuân) và "Thất đề" 失題 (Mất tựa).

Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002