Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Gabriel Vicaire (1 bài)
- Henri Chantavoine (1 bài)
- Clovis Hugues (1 bài)
- Paul Déroulède (1 bài)
- Paul Bourget (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoài Anh (1 bài)
Tạo ngày 20/10/2018 08:11 bởi hongha83
Jean Richepin (1849-1926) là nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà viết kịch Pháp. Ông sinh ở Medea, Algeria và mất ở Paris, Pháp.