Phần phật trong lò ngọn lửa reo
Cây già than thở giọng đều đều
Ta sinh để uống làn thanh khí
Đất nuôi, trời biếc chở che nhiều

Ta lớn dần theo với tháng năm
Vươn cao cao mãi, tán che râm
Tháng tư thơm nức chùm hoa ngát
Xây tổ, bầy chim hót ngọt đằm

Ném khúc ca vào ngọn gió trong
Từng lần mặc áo đẹp tơ nhung
Áo choàng xuân phủ xanh mầm nụ
Áo tía mùa thu, áo trắng đông

Con người biển lận, bất nhân sao
Vung búa thẳng tay chém đổ nhào
Bởi cây vốn cũng là sinh vật
Từng đối với người tốt biết bao

Dù che ngày nắng, chim ru đêm
Người nỡ lòng quên tuổi thiếu niên
Hạ cây già lão không phòng vệ
Quằn quại trong lò cây rỉ rên


Nguồn: Bảy thế kỷ thơ tình Pháp (tuyển dịch), Hoài Anh, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)