Chuyện khi xưa có một chàng,
Lòng riêng yêu dấu một nàng tiểu thơ.
Nhưng mà trắc trở đường tơ,
Yêu người, người lại thờ ơ ghét mình.

Tiểu thơ bèn giở giọng oanh,
Rằng: Chàng có thực chung tình cùng em.
Mai về giết mẹ lấy tim,
Đem cho con chó, nó thèm tim non.

Nhân tâm nghĩ đã nên buồn,
Anh chàng một mạch chạy bon về nhà.
Liều tay giết chết mẹ già,
Lấy tim rồi, sắp đem ra cho nàng.

Vừa đi, vừa chạy, vội vàng,
Vướng chân chàng đã bên đàng ngã quay.
Quả tim cầm ở trong tay,
Rơi lăn dưới đất, chỗ ngay cạnh người.

Tim đà lăn xuống đất rồi,
Anh chàng gượng dậy còn ngồi xoa chân.

Thời nghe có tiếng khóc than,
Trông ra tìm mẹ chứa chan giọt hồng:
Hỏi con ngã có đau không?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 125, tháng 1-1928
tửu tận tình do tại