11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
25 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Anh Chi (45 bài)
Tạo ngày 30/03/2015 14:17 bởi hongha83
Vương Tùng Cương (1947-) là nhà thơ Việt Nam quê ở Bắc Giang.

Tác phẩm:
- Lửa tầm xuân (1997)
- Hoa lối sân chùa (1999)
- Mùa xưa (2002)
- Phía gió sương (2005)
- Gặt với sao mai (2014)

 

Hoa lối sau chùa (1999)

Phía gió sương (2005)