Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2017 10:14

Hãy đừng xanh như cỏ
cho chân người bước lên
thà cứ khô như lá
thản nhiên rụng trước thềm

lá dẫu có lụi tàn
đi tận cùng đời lá
cỏ cố vuơn xanh hơn
vẫn không ngoài kiếp cỏ

ngước mặt dõi lá khô
cỏ phởn phơ quấn gót


Nguồn: Phía gió sương (thơ), Vương Tùng Cuơng, NXB Hội nhà văn, 2005