Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2017 07:39

Vào giấc ngủ trưa
lòng nghe thao thức
chiêm chiếp!
chim non thảng thốt hồi nhà
khoá ơ!
bác thợ còng đội nắng đi qua
ai bánh khúc!
chị quà rong - tiếng len lách rao từng ngõ nhỏ
bức tường nhà bên xây dở
cát sỏi, gạch vôi quật quã thông tầm
nắng như thể đốt thiêu cả gió
tóc mồ hôi bết trên mặt thợ

âm thanh trưa hè dội đau giấc ngủ...


1997

Nguồn: Hoa lối sau chùa (thơ), Vương Tùng Cương, NXB Văn hoá thông tin, 1999