15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ
Tạo ngày 09/12/2023 15:29 bởi tôn tiền tử
Bình Nguyên tên thật là Nguyễn Đăng Hào, sinh ngày 25/1/1959, quê xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, hiện sống tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Ông là uỷ viên đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình từ năm 2004, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2006, hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam từ năm 2009.

Tác phẩm thơ:
- Hoa thảo mộc (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2001)
- Trăng đợi (tập thơ, NXB Văn học, 2004)
- Đi về nơi không chữ (tập thơ, NXB Văn học, 2006)
- Lang thang trên giấy (tập thơ, NXB Văn học, 2009)
- Những ngọn gió đồng (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Trăng hẹn một lần thu (tập thơ, NXB Văn học, 2018)

Giải thưởng về thơ:
- Giải thưởng…