Ngày còn đi học, lâu lắm rồi, Hnhu có đọc trong sổ tay một người bạn bài thơ này.
Nay gặp lại, đọc lại, thích ghê.
Chút yêu, chút giận, như cơn mua qua, cuộc đời như thêm hương vị. Hương vị tình yêu.
Cảm ơn tác giả.
Cảm ơn người đã gửi nó lên đây.  :D

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!