44.50
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
25 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 21/03/2008 19:28 bởi hongha83
Cố Thành 顧城 (Gu Cheng, 1956-1993) là một trong những nhà văn “đổi mới” quan trọng của “mông lung thi” xuất hiện ngay trong thời hậu-Mao. Bắt đầu làm thơ từ khi còn nhỏ ở tỉnh Sơn Đông nơi cha mẹ ông bị đày vào năm 1969, trong thời Cách mạng văn hoá. Cố Thành trở lại Bắc-kinh vào năm 1974 và làm nghề thợ mộc, vẽ kỹ nghệ, và dân cày, rồi làm người biên tập nhật báo và tạp chí. Ông đã bắt đầu viết lại và rời Trung Hoa đi Âu châu vào năm 1987. Trong những năm cuối cùng của đời ông, tìm kiếm một thi pháp mới, Cố Thành đã triệt để thử nghiệm ngôn ngữ,... Thơ ông bắt đầu chuyển từ một lối viết trữ tình khá ngây thơ sang một ngôn ngữ mới... Những bài thơ chọn lọc của ông đã được xuất bản bằng Hoa ngữ, và được dịch sang các thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Việt Nam,... Cố Thành còn là…