Nàng sao cứ nhìn tôi
Nàng cô độc
Nàng không đẹp như sao Thiên nga
Không nhiều chị em
Từ khi ra đời đã là như vậy
Đó không phải là sai lầm của nàng

Nhưng, tôi có tội
Tôi rời bỏ rất nhiều người
Cũng có thể là họ rời bỏ tôi
Tôi không có hoa hàm tiếu
Không có thói quen chia tặng vẻ tươi cười
Trước mặt thánh nhân luôn luôn im lặng
Im lặng, giống một đoá mây chập tối
Tôi không biết
Không biết nàng muốn gì, thực thế
Cây hợp hoan lại che lấp một nửa nhỏ bầu trời
Đoán đi, còn có rất nhiều đêm
"Tôi cần nàng không cô độc"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)