Thế giới trong ồn ĩ mất đi
Em chăm chú nhìn chi
Dưới bóng hàng mi che lấp
Tôi phát hiện tôi

Một cái bóng vụng về ngốc nghếch
Dưới trời sao không cách nào xoay sở
Sao dần tụ thành nước mắt
Trượt rơi từ trái tim em

Tôi sẽ không hỏi
Em cũng không nói

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)