Trong bóng núi
Hiện ra một tráng sĩ cổ xưa
Dắt con tuấn mã
Đường xung quanh mịt mờ

Chàng biến thành phù điêu
Thành câu chuyện mâu thuẫn
Hôm nay như ác quỷ
Ngày mai lại là thiên thần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)