浴翠山

山色尚依依,
遊人胡不歸。
中流光塔影,
上界塏岩扉。
浮世如今別,
閒名悟昨非。
五湖天地闊,
好訪舊漁磯。

 

Dục Thuý sơn

Sơn sắc thượng y y,
Du nhân hồ bất quy?
Trung lưu quang tháp ảnh,
Thượng giới khải nham phi.
Phù thế như kim biệt,
Nhàn danh ngộ tạc phi.
Ngũ hồ thiên địa khoát,
Hảo phỏng cựu ngư ky.

 

Dịch nghĩa

Sắc núi vẫn (xanh) mượt mà
Người đi chơi sao không về
Giữa dòng sáng ngời bóng tháp
Thượng giới mở cánh cửa hang
Có cách biệt với cuộc đời trôi nổi như ngày nay
Mới biết rõ cái danh hờ trước kia là không đúng
Trời đất ở Ngũ hồ rộng thênh thang
Hãy tìm lại tảng đá ngồi câu khi trước.


Bài thơ này tác giả làm quãng cuối đời, được khắc trên núi Dục Thuý.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xanh xanh sắc núi đợi chờ,
Cớ sao du tử còn chưa trở về?
Long lanh bóng tháp in kề,
Cửa hang mổ lối mây che thượng tầng.
Lòng ta đã sạch bụi trần,
Phù sinh, nay tỏ nẻo lầm lạc xưa.
Mênh mông sóng nước Ngũ Hồ,
Hãy tìm phiến đá ven bờ buông câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Núi xanh xanh mượt xanh mà
Người đi chơi tận phương xa chưa về
Sáng ngời bóng tháp lòng khe
Cửa hang đá mở lập loè trên cao
Mặc đời trôi nổi nơi nao
Mới hay rằng cái danh nào hư danh
Ngũ hồ trời đất rộng thênh
Lại về câu chỗ đá ghềnh khi xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Non xanh xanh vẫn như xưa,
Du nhân đi mãi vẫn chưa thấy về!
Sóng in bóng tháp bồ đề,
Mở toang cửa động liền kề chân mây.
Đời lênh đênh trước khác nay,
Thân nhàn mới biết trước ngày lầm to.
Mênh mông trời đất Năm Hồ,
Vòm câu cũ, kíp thăm dò nơi đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Sắc núi còn xanh ngắt,
Lâu rồi, người vẫn đi!
Lòng sông in bóng tháp,
Tầng thẳm cửa thôi che.
Từ cách xa đời tục,
Mới hay điều thị phi.
Năm hồ trời đất rộng,
Bến cũ khi nào về?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Mầu non xưa vẫn còn kia
Người đi đi mãi chẳng về cùng non
Giữa dòng bóng tháp chập chờn
Mở toang cửa động mây vờn đỉnh cao
Sa chân trần thế bấy lâu
Danh nhàn mới biết trót bao lỡ lầm
Ngũ Hồ trời đất bạt ngàn
Đài câu chốn cũ tìm thăm lối nào

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nơi Văn Lang

Sắc núi xanh như cũ
Người đi chẳng khứ hồi
Giữa dòng in bóng tháp
Thượng giới mở hang trời
Có cách trần gian thế
Mới tường danh hão thôi
Ngũ hồ trời đất rộng
Tìm đá cũ ta ngồi.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc non xanh biếc mượt mà,
Người đi chơi mãi nơi xa không về.
Sáng ngời bóng tháp bồ đề,
Cửa hang thượng giới mở kề chân mây.
Nổi trôi đời trước khác nay,
Danh hờ mới biết trước ngày lầm to.
Thênh thang trời đất Ngũ hồ,
Hãy tìm tảng đá ngồi câu trước giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sắc núi luôn xanh mượt,
Người chịu chơi mãi đi.
Lòng sông ngời bóng tháp,
Cửa hang mở diệu kỳ.
Cách biệt đời phiền não,
Danh hão, tính toan gì.
Năm Hồ trời đất rộng,
Chốn câu cũ, nâng ly.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời