Hôm nay
Em và anh
Phải vượt qua ngưỡng cửa cổ xưa
Đừng chúc lành
Đừng nói Tạm biệt
Những cái đó đều giống biểu diễn
Tốt nhất là im lặng
Ẩn giấu vẫn không coi là lừa dối
Đem hồi tưởng lưu cho vị lai đi
Giống như đem mộng lưu cho đêm
Lệ lưu cho biển cả
Gió lưu cho buồm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)