Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
13 bài thơ
Tạo ngày 30/07/2019 18:48 bởi hongha83
Mạc Phi 莫非 (1960-) là nhà nhiếp ảnh, nhà thơ đương đại Trung Quốc, quê ở Bắc Kinh. Thơ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Séc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp.

Tác phẩm:
- Từ và vật 詞與物
- Mạc Phi thi tuyển 莫非詩選