Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Trạch Đông (44 bài thơ)
- Quách Mạt Nhược (69 bài thơ)
- Cố Thành (23 bài thơ)
- Băng Tâm (20 bài thơ)
- Hồ Thích (2 bài thơ)
Tạo ngày 29/07/2019 18:48 bởi hongha83
Mạc Phi 莫非 (1960-) là nhà nhiếp ảnh, nhà thơ đương đại Trung Quốc, quê ở Bắc Kinh. Thơ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như Anh, Séc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp.

Tác phẩm:
- Từ và vật 詞與物
- Mạc Phi thi tuyển 莫非詩選