Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Vinh Phú (5 bài)
- Thư Đình (4 bài)
- Bắc Đảo (33 bài)
- Trương Diệp (8 bài)
- Mạc Ngôn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2008 13:00 bởi hongha83
Y Lôi 伊蕾 (1951-) là tác giả đương đại Trung Quốc, tên thật là Tôn Quế Trinh 孙桂贞, Đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Năm 1969 đến huyện Hải Hưng làm trong đội nông nghiệp của thôn. Bắt đầu sáng tác từ năm 1974. Năm 1985 gia nhập Hiệp hội tác gia Trung Quốc. Làm biên tập thơ cho các tạp chí Thi san, Nhân dân nhật báo, Văn nghệ Hà Bắc, ngoài ra còn viết tản văn và gần 100 đầu sách phê bình văn học.

Các tập thơ đã xuất bản:
- Ái đích hoả diệm (爱的火焰)
- Ái đích phương thức (爱的方式)
- Đan thân nữ nhân đích ngoạ thất (单身女人的卧单)
- Y Lôi ái tình thi tuyển (伊蕾爱情诗选, tuyển tập thơ tình Y Lôi)