Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Y Lôi (1 bài)
- Thư Đình (4 bài)
- Bắc Đảo (33 bài)
- Trương Diệp (8 bài)
- Mạc Ngôn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/07/2019 13:35 bởi hongha83
Ngô Vinh Phú 吳榮富 (1951-) tự Văn Tu 文修, quê Hải Vĩ, thành phố Đài Nam, Đài Loan. Ông là nhà thơ đương đại Trung Quốc, nhận bằng tiến sĩ văn học tại Đại học Quốc gia Thành Công, hiện là giáo sư giảng dạy tại Đại học Thành Đại, Đài Loan. Thơ ông đều sáng tác theo thể thơ Đường.