Một dòng thu thuỷ sáng trong xanh
Có phải Hằng Nga biến hoá thành
Cung Quảng xưa nay luôn vắng vẻ
Nước sông lọc để tắm riêng mình


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)