Một dòng thu thuỷ sáng trong xanh
Có phải Hằng Nga biến hoá thành
Cung Quảng xưa nay luôn vắng vẻ
Nước sông lọc để tắm riêng mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)