Gió giật mưa vùi cánh tả tơi
Nơi đâu tổ cũ lực suy rồi
Ô Y bụi bặm đang tàn lụi
Kim Cốc cảnh tàn đã nhạt phai
Bãi vắng buồn kêu sương giá lạnh
Núi hoang lười múa lông thưa rơi
Nhìn sông thấy bóng thân gầy guộc
Vạn dặm chưa về vẫn mải chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)