Bình yên ẩm ướt ngát thơm hương
Mây dệt như tơ mướt dặm trường
Kỹ nữ đa tình đi khắp chốn
Làm cho bạt vía Sở Tương Vương


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)