Bình yên ẩm ướt ngát thơm hương
Mây dệt như tơ mướt dặm trường
Kỹ nữ đa tình đi khắp chốn
Làm cho bạt vía Sở Tương Vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)