Cùng đi dưới bóng cây tơ,
Đang vui hai đứa bất ngờ giận nhau
Đùng đùng nổi trận mưa mau
Đất trời trắng loá một màu thuỷ tinh

Hiên che nghiêng mái gia đình
Tình người vây ấm quanh tình hai ta
Nhìn em áo ướt mưa sa
Mặt nhoà trong nước, giận nhoà trong thương

Mây tan tươi tỉnh vầng dương
Giận tan theo mãi bước đường vui đông
Nắng hết mình trải mênh mông
Áo vừa khô đã phập phồng gió đưa

Mưa cho nắng đẹp tình cờ
Giận nhau để thấy vô bờ tình yêu
Thành phố ơi! Cảm ơn nhiều
Cho tôi hiểu suốt hai chiều tâm tư.


Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1/1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]