Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Hoài Anh (1 bài)
Tạo ngày 09/06/2009 01:51 bởi hongha83
Hồ Lệnh Năng 胡令能, sống vào khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, Nguyên Hoà. Là thi nhân, ẩn giả ở Phủ Điền 莆田. Người đời thường gọi là Hồ Đinh Giảo 胡釘鉸. Trong "Toàn Đường thi" thơ ông hiện còn 4 bài.