Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 09/06/2009 01:51 bởi hongha83
Hồ Lệnh Năng 胡令能, sống vào khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, Nguyên Hoà. Là thi nhân, ẩn giả ở Phủ Điền 莆田. Người đời thường gọi là Hồ Đinh Giảo 胡釘鉸. Trong "Toàn Đường thi" thơ ông hiện còn 4 bài.