Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
8 bài thơ
Tạo ngày 07/06/2009 03:57 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/06/2009 04:11 bởi hongha83
Lý Đức Dụ 李德裕 (787-850) tự Văn Nhiêu 文饒, quê Triệu Quận, con quan tể tướng Cát Phủ 吉甫. Ông được bổ làm chức Hiệu thư lang, kiêm Giám sát ngự sử. Mục Tông tại vị, ông được bổ làm Hàn lâm học sĩ, lại được tiến cử làm chức Trung thư xá nhân, rồi làm đến chức Ngự sử trung thừa. Ngưu Tăng Nhụ 牛僧孺, Lý Tôn Mẫn 李宗閔 truy oán Cát Phủ, đẩy Đức Dụ về làm quan sát sử ở Chiết Giang. Năm Nguyên Hoà thứ ba, ông được gọi về nhậm Binh bộ thị lang. Sau Lý Đức Dụ làm đến chức Tể tướng, phong Vệ quốc công, danh tiếng một thời. Khi Tuyên Tông lên ngôi, ông lại bị bãi chức và làm Tiết độ sứ ở Kinh Nam. Bạch Mẫn Trung 白敏中, Lệnh Hồ Đào 令狐綯 câu kết với nhau, biếm ông đi làm Tư hộ tham quân ở Nhai Châu. Trước tác của ông có Hội xương nhất phẩm tập 會昌一品集 12 quyển, Biệt tập 別集 (10 quyển), Ngoại tập 外集 (4 quyển), biên thành 1 quyển trong Toàn Đường thi.