汨羅

遠謫南荒一病身,
停舟暫吊汨羅人。
都緣靳尚圖專國,
豈是懷王厭直臣。
萬里碧潭秋景靜,
四時愁色野花新。
不勞漁父重相問,
自有招魂拭淚巾。

 

Mịch La

Viễn trích nam hoang nhất bệnh thân,
Đình chu tạm điếu Mịch La nhân.
Đô duyên Cận Thượng đồ chuyên quốc,
Khởi thị Hoài Vương yếm trực thần.
Vạn lý bích đàm thu cảnh tĩnh,
Tứ thời sầu sắc dã hoa tân.
Bất lao ngư phủ trùng tương vấn,
Tự hữu chiêu hồn thức lệ cân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biếm nam hoang đường xa thân bệnh
Tạm dừng thuyền phúng khách Mịch La
Chuyên quyền Cận Thượng mà ra
Nên Hoài Vương mới đày xa trực thần
Thu vạn dặm đầm xanh yên tĩnh
Bốn mùa sầu, vài nhánh hoa quê
Tìm xem ngư phủ hỏi về
Cầu hồn đất trích dầm dề lệ khăn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi nam bệnh khi thân biếm trích
Tạm ngừng thuyền viếng Mịch La nhân
Đều do chuyên chính cận thần
Hoài Vương há chán trực thần hay sao?
Cảnh đầm biếc thu cao yên tĩnh
Hoa bốn mùa vẫn thịnh nhưng buồn
Hỏi dân chài lưới nhiều luồng
Khăn tay lau lệ khấn hồn người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thân bệnh nam hoang dại bị đày.
Ngừng thuyền viếng điếu Mịch La đây.
Đều do cận thượng chuyên quyền nước
Hay bởi Hoài vương ghét kẻ ngay.
Muôn dặm đầm đìa thu vắng lặng
Bốn mùa buồn bã hoa rừng khai.
Hỏi thăm ngư phủ không màng nhọc
Tự khấn khăn lau lệ ngắn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời