端午日

天中共喜值佳辰,
酒泛菖蒲節物新。
進帖當年思永叔,
沉湘底事嘆靈均。
闢邪不用絲纏臂,
隨俗聊為艾結人。
願把蘭湯分四海,
從今澡雪舊污民。

 

Đoan ngọ nhật

Thiên trung cộng hỉ trị giai thần,
Tửu phiếm xương bồ tiết vật tân.
Tấn thiếp đương niên tư Vĩnh Thúc,
Trầm Tương để sự thán Linh Quân.
Tịch tà bất dụng ty triền tý,
Tuỳ tục liêu vi ngải kết nhân.
Nguyện bả lan thang phân tứ hải,
Tòng kim tháo tuyết cựu ô dân.

 

Dịch nghĩa

Giữa trưa cùng vui gặp ngày đẹp trời
Rượu xương bồ là món mới ngày tết
Nhớ năm ấy Vĩnh Thức đệ sớ
Việc trầm mình dưới sông Tương đáng than cho Linh Quân
Không dùng tơ ràng ở cánh tay để trừ tà
Theo phong tục tạm kết cây ngải bện thành hình nhân
Nguyện mang nước thang lan chia khắp bốn bổ
Từ nay rửa sạch cái dơ bẩn cũ cho dân.


Đoan ngọ (còn gọi là đoan dương, đoan ngũ, trùng ngũ hay trùng ngọ) tức ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, năm 290 trước Tây lịch, Khuất Nguyên, tự là Linh Quân, làm đến chức Tả đồ đời Sở Hoài Vương (Trung Quốc), vì hai lần bị gièm pha do ghen tài nên tự vẫn ở sông Mịch La (tức sông Tương). Về sau dân nước Sở cứ đến ngày ấy tổ chức đua thuyền, ngụ ý để vớt thi hài Khuất Nguyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tiết đẹp cùng vui giữa buổi trưa
Quà ngon, rượu tết ướp xương bồ
Dòng Tương nhớ Linh Quân gieo mạng
Tờ sớ từng Vĩnh Thúc can vua
Chẳng buộc vào tay tơ khử quỷ
Đành treo trước cửa ngải trừ ma
Thang lan bốn bể nguyền phân phối
Để quyết vì dân tẩy vết dơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Giữa trưa ngày tết lúc cùng vui,
Rượu mới xương bồ uống tết chơi.
Nhớ Vĩnh Thúc can dâng thiếp trực,
Thương Linh Quân chết tỏ trung côi.
Tơ màu chẳng thích bùa trừ quỷ,
Ngải cứu đành theo tục bện người.
Nguyện lấy thang lan chia bốn biển,
Vi dân rửa sạch vết tanh hôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vui lúc giữa trưa tiết đẹp trời,
Xương bồ rượu mới uống mê tơi.
Sớ dâng Vĩnh Thúc năm xưa nhớ,
Trầm mạng Linh Quân chuyện cũ ghi.
Khử quỷ cánh tay tơ chẳng buộc,
Trừ ma trước cửa ngải treo đầy.
Thang lan nước sạch chia trời đất,
Rửa bẩn cho dân sáng rạng làu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đẹp trời đoan ngọ rộn muôn dân
Rượi nếp xương bồ tết mới ngâm
Dâng sớ năm nào ôi Vĩnh Thúc
Sông Tương chìm đáy khóc Linh Quân
Trừ tà không buộc tay tơ vướng
Cây ngải tạm treo kết dáng nhân
Xin nguyện nước thơm chia bốn bể
Nhơ xưa nay rửa sạch hồng trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa trưa vui với ngày đẹp trời,
Xương bồ món mới tết uống chơi.
Vĩnh Thức nhớ năm xưa đệ sớ,
Linh Quân tự ải than cho người.
Trừ tà chẳng buộc tay tơ cánh,
Tạm kết ngải cây bện hình nhân.
Bốn bể thang lan chia nguyện khắp,
Từ nay rửa sạch tệ cho dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời