盤陀嶺驛樓

嵩少心期杳莫攀,
好山聊複一開顏。
明朝便是南荒路,
更上層樓望故關。

 

Bàn Đà lĩnh dịch lâu

Tung, Thiếu tâm kỳ diểu mạc phan,
Hảo sơn liêu phức nhất khai nhan.
Minh triêu tiện thị nam hoang lộ,
Cánh thướng tằng lâu vọng cố quan.


Lý Đức Dụ bị phe của Lệnh Hồ Đào 令狐绹 và Bạch Mẫn Trung 白敏中 đang đắc thế tâu với Đường Tuyên Tông đày xuống miền Nam Hoang, khi qua núi Bàn Đà 盘陀岭 (huyện Chương Phổ, Phúc Kiến) làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Tung, Thiếu xa xôi khó vịn
Trước mắt nhìn núi đẹp gần kề
Nam hoang, mai lối nhiêu khê
Nay lên lầu ngóng vọng về cố hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tung và Thiếu hết còn lên được
Trước mặt là núi đẹp phải đi
Mai về nam xứ man di
Lên lầu cao vọng xanh rì cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thiếu,Tung mờ mịt chẳng ai leo
Áo kép trèo non đẹp thế nào.
Mai sớm lên đường nam chốn dại
Ngóng nhìn quê cũ tự lầu cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời