嶺外守歲

冬逐更籌盡,
春隨斗柄回。
寒暄一夜隔,
客鬢兩年催。

 

Lĩnh ngoại thủ tuế

Đông trục canh trù tận,
Xuân tuỳ Đẩu bính hồi.
Hàn huyên nhất dạ cách,
Khách mấn lưỡng niên thôi.


Thủ tuế là tập tục thức suốt đêm trừ tịch để tiễn năm cũ đi đón năm mới về, có ý thức đêm luyến tiếc, níu kéo năm cũ (đi nhanh như nước chảy giống tuổi hoa niên), đón mừng năm mới với hy vọng sẽ được nhiều tốt đẹp hơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đông đuổi thời gian hết
Xuân theo Bắc Đẩu về
Lạnh ấm một đêm khác
Hai năm tóc khách hoe

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mùa đông theo que canh đã tận
Xuân đang về theo cán Đẩu xoay
Hàn huyên mọi sự đêm nay
Hai năm biếm trích tóc dài thêm ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời