聽彈沈湘

賈誼投文吊屈平,
瑤琴能寫此時情。
秋風一奏沈湘曲,
流水千年作恨聲。

 

Thính đàn Trầm Tương

Giả Nghị đầu văn điếu Khuất Bình,
Dao cầm năng tả thử thời tình.
Thu phong nhất tấu "Trầm Tương khúc",
Lưu thuỷ thiên niên tác hận thanh.


Trầm Tương khúc tức khúc đàn nói về người trầm mình ở sông Tương, chỉ Khuất Nguyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Giả Nghị dùng văn điếu Khuất Nguyên
Dao cầm diễn đạt biết bao tình
"Trầm Tương" một khúc heo may thổi
Nước chảy ngàn năm gây oán thanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương Khuất Bình làm văn họ Giả
Đàn ngọc dao nay tả bài xưa
Trầm Tương khúc gió thu đưa
Ngàn năm nước chảy tiếng như hận sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Điếu Khuất Nguyên văn Giả Nghị buồn
Tình này đàn ngọc rắt reo buông.
Gió thu hoà điệu Trầm Tương khúc
Tiếng hận ngàn năm nước cuốn luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời