Sao cầu lại chữ Y
Khiến lòng nhau bối rối
Ngược xuôi ba ngả đường
Dòng người xe chảy vội

Ai xuôi về Xóm Củi
Theo đoàn xe chở than
Ai qua bến Hàm Tử
Kịp ghé xuống xà lan
Ai rẽ Phạm Thế Hiển
Đường căng như phím đàn

Kia là khu Khánh Hội
Từng tiễn Bác ra đi
Đây nhà đèn Chợ Quán
Máy điện reo ầm ì
Này đường Trần Xuân Soạn
Lá non vờn nét mi

Chiếc xuồng lướt băng băng
Bọt sủi đầu máy nổ
Ghe bầu khua nhịp chèo
Cau dừa thơm nặng chở
Ai thổi cơm mũi thuyền
Khói đung đưa làn gió

Ba chữ Y lồng nhau
Mà hướng đời vẫn một
Nhớ những ngày bãi công
Nhà đèn ngừng than đốt
Nhớ những ngày Mậu Thân
Sét bửa tung lô cốt

Hỡi em đi về đâu
Sóng nước lồng ánh mắt
Thành phố cũng như em
Má đèn soi gương mặt
Để cho cầu chữ Y
Cầu chữ YÊU viết tắt


Nguồn: Từ hương đến mật/Thơ Hoài Anh, NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh, 1986