Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lư Đồng (7 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)
- Giả Đảo (27 bài)
- Diêu Hợp (20 bài)
- Ân Nghiêu Phiên (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoài Anh (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 07/06/2009 04:32 bởi hongha83
Liễu Công Quyền 柳公權 (778-865) tự Thành Huyền 誠懸, quê Hoa Nguyên, Kinh Triệu (nay là huyện Diêu thuộc Thiểm Tây), đỗ tiến sĩ năm  Nguyên Hoà thứ 29. Dưới đời Đường Mục Tông, ông làm Hữu thập di, Thị thư học sĩ, rồi đổi làm Hoàng văn quán học sĩ. Đến đời Văn Tông, ông được thăng làm chức Gián nghị vi học sĩ, Tri chế cáo, rồi chuyển làm Công bộ thị lang, hàm Thông sơ, sau đổi làm Thái tử thiếu sư. Ông là một nhà thư pháp trứ danh, thơ hiện còn 5 bài.