15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 04:38

題朱審寺壁山水畫

朱審偏能視夕嵐,
洞邊深墨寫秋潭。
與君一顧西牆畫,
從此看山不向南。

 

Đề Chu Thẩm tự bích sơn thuỷ hoạ

Chu Thẩm thiên năng thị tịch lam,
Động biên thâm mặc tả thu đàm.
Dữ quân nhất cố tây tường hoạ,
Tòng thử khán sơn bất hướng nam.

 

Dịch nghĩa

Chu Thẩm có tài khác thường, khi buổi chiều ngắm khí núi toả,
Đùng mực đậm vẽ cảnh đầm nước vào mùa thu, cạnh một hang núi.
Cùng ông đến xem bức tranh trên tường phía tây,
Từ bức tranh này xem núi khỏi phải quay đầu về phía nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Chu Thẩm giỏi tả núi mù
Bên hang mực đậm, đầm thu in ngần
Nhìn tường tây bức hoạ thần
Từ giờ nhìn núi không cần hướng nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chàng Chu giỏi nhận cảnh chiều lam,
Ngoài động hồ thu vết mực chàm.
Bức hoạ tường tây cùng người ngắm,
Trông non, giờ khỏi hướng về nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bác Chu Thẩm ngắm chiều sương khói
Vẽ cảnh đầm bên núi thu xanh
Vách tây cùng bác xem tranh
Từ đây ngắm núi khỏi quành về nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chu Thẩm có tài ngắm núi lam,
Hang thu dung mực vẽ hồ đầm.
Cùng ông xem bức tranh tường ấy,
Xem núi khỏi quay đầu phía nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời