26/09/2022 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Chu Thẩm tự bích sơn thuỷ hoạ
題朱審寺壁山水畫

Tác giả: Liễu Công Quyền - 柳公權

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 04:38

 

Nguyên tác

朱審偏能視夕嵐,
洞邊深墨寫秋潭。
與君一顧西牆畫,
從此看山不向南。

Phiên âm

Chu Thẩm thiên năng thị tịch lam,
Động biên thâm mặc tả thu đàm.
Dữ quân nhất cố tây tường hoạ,
Tòng thử khán sơn bất hướng nam.

Dịch nghĩa

Chu Thẩm có tài khác thường, khi buổi chiều ngắm khí núi toả,
Đùng mực đậm vẽ cảnh đầm nước vào mùa thu, cạnh một hang núi.
Cùng ông đến xem bức tranh trên tường phía tây,
Từ bức tranh này xem núi khỏi phải quay đầu về phía nam.

Bản dịch của Hoài Anh

Chu Thẩm giỏi tả núi mù
Bên hang mực đậm, đầm thu in ngần
Nhìn tường tây bức hoạ thần
Từ giờ nhìn núi không cần hướng nam
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Công Quyền » Đề Chu Thẩm tự bích sơn thuỷ hoạ