Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
7 bài thơ
Tạo ngày 20/07/2008 22:18 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/07/2008 22:18 bởi hongha83
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1959) là nữ thi sĩ Pháp, diễn viên kịch, cuộc đời có nhiều bất hạnh (thất tình, con chết) là một trong những nhà thơ tiên phong của trường phái lãng mạn Pháp.

Tác phẩm:
- Những Bi ca và Tình ca (Élégies, Marie et Romances, 1819)
- Bi ca và tân thi (Elégies et Poésies nouvelles, 1825)
- Những dòng lệ (Pleurs, 1833)
- Tập thơ (Poésies, 1842)
- Những bông hoa đau khổ (Pauvres Fleurs, 1839)
- Những bó hoa và lời cầu nguyện (Bouquets et prières, 1843)
- Di cảo thơ (Poésies posthumes (1860)