Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/05/2008 23:57 bởi hongha83
Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) là nhà thơ Pháp, ca sĩ bất tử của cách mạng tư sản Pháp, là tiếng vang  của một thời đại cách mạng và có ảnh hưởng sâu sắc đến một số nhà thơ Công xã sau này, đặc biệt đến Eugène Pottier. Béranger là nhà thơ được nhân dân rất yêu mến, ông có ảnh hưởng lớn trong tầng lớp thanh niên. Danh tiếng ông lừng lẫy. Trong tuyển tập Những bài ca của mình, ông viết:"Những bài ca của tôi chính là tôi" và: "Hạnh phúc của nhân loại, đó là ước mơ của cuộc đời tôi...Nàng thơ của tôi là nhân dân". Với ông "nhân dân là quần chúng, là những người ở các tầng lớp dưới". Khi nền Trung hưng sụp đổ, ông "vĩnh biệt những bài ca" vì người ca sĩ ấy chỉ cất giọng hát với "bão táp mưa sa". Ông quan niệm đúng đắn rằng 20 năm sáng tác những bài ca của ông là 20 năm chiến đấu. Ông bâng …