Trăm năm chìm trong ký ức
Một giờ hai đứa bên nhau!
Tương lai tàn dư hạnh phúc
Lung linh kỷ niệm tươi màu

Không còn muốn nghe, muốn thấy
Muốn chờ, muốn gặp, trời ơi!
Tương lai mịt mờ gắng gỏi
Chắt chiu kỷ niệm xa vời

Hy vọng tan tành bọt nước
Tháng ngày chẳng nguội thương đau
Nhưng vì tương lai chẳng ước
Quên đi kỷ niệm năm nào


Nguồn: Thơ Pháp thế kỷ XIX, NXB Trẻ, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)