Sắp trời mưa, cây vườn xào xạc
Vạn vật chuyển rung báo cơn dông
Cô em ngừng đọc, tì lên sách
Người yêu chẳng tới có buồn không?

Nơi kia ướt cánh nấp vòm cây
Dõi tít chân trời chẳng thể bay
Ngước mắt nhìn trời chim gọi bạn
Như em, chim thầm oán cơn dông

Hỡi những trái tim dịu hiền cô độc
Hãy cứ để mưa rơi!
Bao điều tái sinh sau dông tố
Nắm mãi, không mưa, hồng đâu nở?
Các bạn tình ơi
Than vãn làm chi, hãy cứ chờ!


Nguồn: Khúc ca người hưu trí, NXB Hội nhà văn, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)