Chưa có đánh giá nào
Nước: New Caledonia
3 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (1 bài)
- Hoài Anh (1 bài)
Tạo ngày 23/04/2008 10:27 bởi hongha83
Francis Carco - Tusali (1886-1958) bút danh Francis Carco sinh ra ở Nouméa (thành phố, cảng và là trung tâm hành chính của New Caledonia, lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp). Sau về ở Paris, làm thơ viết văn. Ông có chân trong Viện hàn lâm Goncourt. Thơ ông vừa hiện đại vừa dân tộc thường pha giọng đùa rất bâng khuâng.