Mưa rơi gió tạt mau
Trên mái nhà tí tách
Xưa bên em sát cánh
Để giấu niềm khổ đau

Vườn tối cành cây trơ
Thao thức ngọn đèn mờ
Em thở dài mãn nguyện
Cảnh cũ tìm đâu giờ?

Anh vẫn còn nghe mưa
Tiếng mưa đà khác xưa...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)