Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 06/06/2009 18:39 bởi hongha83
Đường Ôn Như 唐溫如, không rõ năm sinh năm mất và hành trạng, sống vào thời Vãn Đường, chỉ để lại một bài thơ duy nhất là Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ 題龍陽縣青草湖.