Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoài Anh (1 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 08/06/2009 01:27 bởi hongha83
Tần Hệ 秦繫 tự Công Tự 公緒, người Cối Kê, cuối năm Thiên Bảo tránh loạn đến Diễm Khê. Nhân việc nhà bị huỷ báng, lại ly hôn nên vào ở ẩn trong núi Nam Sơn và lấy hiệu là Nam An cư sĩ. Kết bạn với thi sĩ Lưu Trường Khanh 劉長卿 và hay làm thơ đối đáp tặng nhau. Về sau ông bỏ núi đi về đông, ở Mạt Lăng, hơn tám mươi tuổi mới mất. Thơ Tần Hệ hiện còn một quyển.