Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2014 10:24

戲贈李主簿

官罷江南客恨遙,
二年空被酒中消。
不知暗數春遊處,
偏憶揚州第幾橋。

 

Hí tặng Lý chủ bạ

Quan bãi Giang Nam khách hận dao,
Nhị niên không bị tửu trung tiêu.
Bất tri ám sổ xuân du xứ,
Thiên ức Dương Châu đệ kỷ kiều.

 

Dịch nghĩa

Làm khách oán hận bị cách chức đổi đi Giang Nam xa xôi,
Suốt hai năm chỉ uống rượu giải sầu.
Không biết đã đi chơi xuân được bao nhiêu nơi,
Và thử nhớ lại qua cây cầu thứ mấy ở Dương Châu?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bị giáng quan Giang Nam oán hận
Suốt hai năm uống rượu giải sầu
Du xuân ở những nơi đâu,
Cùng tình nhân đã qua cầu Dương Châu?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Giang Nam oán bị bãi quan
Hai năm sầu muộn uống toàn rượu thôi
Du xuân biết được bao nơi
Dương Châu nhớ lại đi chơi bao cầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời