Mặc đồ thức dậy! Ngắm Ngân Hà
Mây thấp mung lung, bay lụa là
Sắp ló mặt trời trên ngọn thụ
Sao trời thưa thớt phía cây du

tửu tận tình do tại