Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2014 17:46

望夫詞

手爇寒燈向影頻,
回文機上暗生塵。
自家夫婿無消息,
卻恨橋頭賣卜人。

 

Vọng phu từ

Thủ nhiệt hàn đăng hướng ảnh tần,
Hồi văn cơ thượng ám sinh trần.
Tự gia phu tế vô tiêu tức,
Khước hận kiều đầu mại bốc nhân.

 

Dịch nghĩa

Tự tay châm ngọn đèn lạnh để thấy bóng mình lung linh,
Khung cửi dệt thơ nay đã bám bụi.
Chồng đi vắng không gửi tin về,
Giận lão thầy bói ở đầu cầu (đã nói láo).


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự châm ngọn đèn soi lẻ bóng
Khung dệt thơ bụi bám tứ bề
Chồng xa không gửi thư về
Giận lão thầy bói xem thuê đầu cầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Châm đèn để thấy bóng mình
Dệt thơ khung cửi bên đình bụi bay
Chồng đi xa đã bấy nay
Giận ông thấy bói nói hay đầu cầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời