過山農家

板橋人渡泉聲,
茅檐日午雞鳴。
莫嗔焙茶煙暗,
卻喜晒谷天晴。

 

Quá sơn nông gia

Bản kiều nhân độ tuyền thanh,
Mao thiềm nhật ngọ kê minh.
Mạc sân bồi trà yên ám,
Khước hỉ sái cốc thiên tình.

 

Dịch nghĩa

Có tiếng người đi trên cầu ván bắc qua suối,
Buổi trưa gà gáy dưới mái tranh.
Đừng hờn vì khói sấy trà u ám,
Hãy mừng cho ngày nắng ráo đặng phơi lúa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người qua khe đi trên cầu gỗ
Dưới mái tranh báo ngọ tiếng gà
Đừng hờn vì khói sấy trà
Hãy vui ngày nắng đặng mà phơi lương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng người đi trên cầu suối
Buổi trưa nhà cỏ gà kêu
Đừng vì trà sao ám khói
Hãy mừng ngày nắng thóc phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời