15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
8 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Hiếu Tường (9 bài)
- Hoàng Thù (1 bài)
- Dương Vạn Lý (23 bài)
- Trương Thức (1 bài)
- Vưu Mậu (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trương Việt Linh (6 bài)
- Vũ Minh Tân (4 bài)
- Hà Như (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Nam Trân (1 bài)
Tạo ngày 05/10/2007 09:28 bởi Vanachi
Chu Hy 朱熹 (1130-23/4/1200), nhà tư tưởng đời Tống, tự Nguyên Hối 元晦, hiệu Hối Am 晦庵, người Vụ Nguyên, Huy Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng thứ 18 (1148).