Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Hy (10 bài)
- Trương Hiếu Tường (9 bài)
- Trương Thức (1 bài)
- Trần Tạo (1 bài)
- Tiết Quý Tuyên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 03/02/2009 10:40 bởi Vanachi
Hoàng Thù 黃銖 (1131-1199) tự Tử Hậu 子厚, hiệu Cốc Thành 谷城, người Kiến An (nay thuộc Phúc Kiến). Ông là bạn đồng môn của Chu Hy 朱熹, nhưng khoa cử thất ý nên ẩn cư.